هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

در صورتی که مرز های ملک به دلایلی از بین رفته باشد و ملک حدود مشخصی بر روی زمین نداشته باشد. در نتیجه همین امر باعث می شود حفاظت از ملک ممکن نباشد. به جهت حفظ حدود و مرزهای ملک لازم است در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را برای تثبیت مرز ها و اخذ سند تک برگی ملک انجام داد.

امروزه اسناد جدید جایگزین اسناد قدیمی ملک شده است. اسناد تک برگی حاوی اطلاعات مکانی ملک می باشد. در این اسناد کروکی دقیقی از ملک درج شده است و در نتیجه همین امر باعث می شود بتوان مرز ها و حدود اراضی را به راحتی پیدا کرد.

از آنجایی که اسناد قدیمی حاوی اطلاعات مکانی نمی باشد. به جهت اخذ سند تک برگی لازم است اقدام به معلوم نمودن اطلاعات دقیق فنی ملک نمود. در واقع لازم است مساحت، ابعاد و حدود دقیق ملک و موقعیت ملک معلوم شود. در نتیجه نقشه یو تی ام ضروری می باشد.

نقشه یو تی ام زمانی قابل تهیه می باشد که حدود ثبتی ملک معلوم باشد. از آنجایی که ملک حدود معلومی نداشته باشد ابتدا انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری می باشد.

تهیه نقشه utm جانمایی پلاک ثبتی نقشه برداری از عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر می آید.

این متخصص ابتدا مدارک مربوط به ملک همانند بنچاق، قولنامه، سند دفترچه ای،سند مادر و .. جمع آوری خواهد کرد. در ادامه با توجه به شماره پلاک ثبتی مربوط به قطعه زمین، مدارک و اسناد ثبتی استخراج می گردد. تا در نتیجه کارشناس بعد از یافتن نقشه ثبتی ملک و شناسایی ملک انتقال نقشه ثبتی را به نقشه هوایی انجام می دهد. در ادامه نقشه یو تی ام را تهیه خواهد کرد. در نهایت با پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین میخ کوبی آن با دقت بالا انجام می شود. با استفاده از نقشه یو تی ام امکان اخذ سند تک برگی برای ملک وجود خواهد داشت.

جانمایی پلاک ثبتی ملک

جانمایی پلاک ثبتی ملک عبارت است ازتعیین مکان ملک با دقت بالا بر طبق اسناد موجود ملک می باشد. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک با استفاده از اسناد موجود همچون سند رسمی، بنچاق، قولنامه، سند مادر و  همچنین اسناد ثبتی ملک، نقشه های شهرداری و .. انجام می گیرد. جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود تا در نتیجه بخشی از اطلاعات دقیق ملک که معلوم نمی باشد، مشخص شود.

در واقع اسناد املاکی که قدیمی می باشد ممکن است حدود اربعه ملک و یا آدرس ملک نا معلوم شود. تا در نتیجه با توجه به تغییرات رخ داده از بافت شهر حدود ملک تغییراتی کند. در نتیجه برای اثبات محدوده دقیق ملک لازم است اسناد ثبتی ملک بررسی شود.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک لازم است نقشه ثبتی منطقه ای که ملک در آن قرار گرفته است در بازه های مختلف بررسی شود. در نتیجه با روش های تخصصی وضعیت و محدوده دقیق ملک معلوم می شود.

پلاک ثبتی ملک

سازمان ثبت اسناد و املاک برای شناسایی ملک تقسیم بندی قطعات را انجام داده است. در واقع تقسیم بندی املاک از استان آغاز می شود و به بخش بندی می رسد. بخش های ثبتی نیز به قطعات تقسیم می گردد. در نتیجه برای قطعات اصلی شماره شناسایی تعیین می شود. در ادامه تقسیم بندی به سطح املاک می رسد. برای هر ملک شماره اصلی و فرعی تعیین می گردد. ترکیب شماره اصلی و فرعی ملک شماره پلاک ثبتی می باشد.

شماره پلاک اصلی و فرعی ملک با ممیز از هم جدا می شود. پلاک ثبتی اصلی و فرعی همچون نام و نام خانوادگی است. به این صورت شماره پلاک اصلی ملک در سمت چپ و شماره پلاک فرعی در راست نوشته می شود. در پلاک گذاری ملک هز قطعه مادر دارای یک پلاک اصلی است و هر بخش کوچک تر دارای پلاک فرعیست.

نقشه utm جانمایی پلاک ثبتی نقشه برداری

در صورتی که مرز های ملک به دلایلی از بین رفته باشد و ملک حدود مشخصی بر روی زمین نداشته باشد. در نتیجه همین امر باعث می شود. حفاظت از ملک ممکن نباشد. به جهت حفظ حدود و مرزهای ملک لازم است. در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را برای تثبیت مرز ها و اخذ سند تک برگی ملک انجام داد.

امروزه اسناد جدید جایگزین اسناد قدیمی ملک شده است. اسناد تک برگی حاوی اطلاعات مکانی ملک می باشد. در این اسناد کروکی دقیقی از ملک درج شده است. و در نتیجه همین امر باعث می شود. بتوان مرز ها و حدود اراضی را به راحتی پیدا کرد.

از آنجایی که اسناد قدیمی حاوی اطلاعات مکانی نمی باشد. به جهت اخذ سند تک برگی لازم است اقدام به معلوم نمودن اطلاعات دقیق فنی ملک نمود. در واقع لازم است مساحت، ابعاد و حدود دقیق ملک و موقعیت ملک معلوم شود. در نتیجه نقشه یو تی ام ضروری می باشد.

نقشه یو تی ام زمانی قابل تهیه می باشد. که حدود ثبتی ملک معلوم باشد. از آنجایی که ملک حدود معلومی نداشته باشد. ابتدا انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری می باشد.

تهیه نقشه utm جانمایی پلاک ثبتی نقشه برداری از عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر می آید.

این متخصص ابتدا مدارک مربوط به ملک همانند بنچاق، قولنامه، سند دفترچه ای،سند مادر و .. جمع آوری خواهد کرد. در ادامه با توجه به شماره پلاک ثبتی مربوط به قطعه زمین، مدارک و اسناد ثبتی استخراج می گردد. تا در نتیجه کارشناس بعد از یافتن نقشه ثبتی ملک و شناسایی ملک انتقال نقشه ثبتی را به نقشه هوایی انجام می دهد. در ادامه نقشه یو تی ام را تهیه خواهد کرد. در نهایت با پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین میخ کوبی آن با دقت بالا انجام می شود. با استفاده از نقشه یو تی ام امکان اخذ سند تک برگی برای ملک وجود خواهد داشت.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه  نقشه utm جانمایی پلاک ثبتی نقشه برداری انجام می گیرد. و در نتیجه لازم است بهایی پرداخت شود. هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک طبق تعرفه تعیین می شود. و در همه استان ها برابر است. البته این تعرفه به عواملی نیز بستگی دارد. که شامل:

  • تکمیل یا ناقص بودن اطلاعات سندی
  • مساحت ملک
  • تعداد اسناد موجود ملک
  • میزان دقت دستگاه جانمایی پلاک ثبتی
  • تعداد اسناد و مدارک قدیمی موجود
  • تکمیل یا ناقص بودن اسناد و مدارک ثبتی ملک

در نتیجه بر طبق این عوامل قیمت انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک تعیین می شود.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

تعیین هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ بستگی به متراژ و مساحت ملک و همچنین نقشه ثبتی تهیه شده برای انجام جانمایی پلاک ثبتی دارد. و هر چه متراژ ملک بیشتر باشد. هزینه های انجام جانمایی آن نیز بیشتر خواهد شد. و جانمایی پلاک ثبتی به این منظور انجام می شود. که موقعیت و مرز های دقیق ملک با دقت بالا مشخص شود. و تعرفه های نقشه برداری هر ساله از طرف سازمان نقشه برداری کشور ابلاغ میگردد. و کارشناس بر اساس این تعرفه ،هزینه نقشه برداری را تعیین می کنند.

در صورتی که مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و نقشه جانمایی ملک را تهیه کند تا برای ملک سند تک برگ صادر شود جانمایی پلاک ثبتی کار بسیار تخصصی می باشد زیرا موقعیت دقیق ملک باید با دقت بالایی تعیین شود و اگر موقعیت و حدود ملک به طور دقیق بدست نیاید در این صورت ممکن است به حدود املاک مجاور تجاوز کرده باشد و مالک دچار اختلافات ملکی شود و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی مالک باید به متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند.

انجام جانمایی پلاک ثبتی به این صورت می باشد که کارشناس مدارک موجود و پلاک ثبتی ملک را بررسی می کند و سپس اعلام میکند که اینکار قابل اجرا می باشد یا نه،در صورت امکان انجام جانمایی ملک،کارشناس پلاک ثبتی ملک را روی زمین جانمایی میکند و سپس مختصات گوشه های ملک را برداشت کرده و به مختصات یو تی ام منتقل می کند و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده و آن را مهر و امضا می کند و مالک با ارائه این نقشه به اداره ثبت می تواند سند تک برگ برای ملک اخذ کند. با وجود سند تک برگ و مشخص بودن موقعیت دقیق ملک از بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری می شود. و هزینه تهیه آن در مقابل هزینه هایی که ممکن است با به وجود آمدن اختلافات ملکی برای مالک ایجاد شود بسیار ناچیز می باشد.

جانمایی پلاک ثبتی ملک کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک یکی از موارد بسیار مهم و حائز اهمیت در امور ملکی است. که بسیار کارآمد است. به طور کلی تعیین موقعیت دقیق مکانی ملک و همچنین حدود اربعه بر روی زمین با انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ممکن می باشد. این عملیات با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی و قدیمی انجام می شود.

جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط یک فرد متخصص ممکن می باشد و افراد غیر متخصص ازعهده آن بر نمی آیند. یکی از افرادی که می تواند جانمایی ملک را با دقت بالا انجام دهد. و موقعیت ملک را معلوم نماید. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی که دارای صلاحیت نقشه برداری می باشد.

یکی از مواقعی که لازم است جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام شود وقتی است که ملک گمشده می باشد. در صورتی که ملک گمشده باشد و آدرس معلومی نداشته باشد در نتیجه انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری خواهد بود.

مشخص نبودن حدود و مرز های ملک بر روی زمین نیز باعث بروز اختلافاتی می شود. بنابراین برای اینکه بتوان از بروز این اختلافات جلوگیری کرد و یا اینکه این نوع اختلافات را حل نمود لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. تا حدود مرز ملک بر روی زمین مشخص گردد. در نتیجه بعد از اینکه جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و موقعیت و حد و مرز ملک بر روی مشخص شود، نقشه یو تی ام ملک تهیه می گردد و در نتیجه با استفاده از این نقشه تثبیت حدود ملک در نتیجه اخذ سند تک برگی ملک نیز ممکن خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی ملک کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی ملک کارشناس رسمی دادگستری

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما