هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای سابقه احیا زمین

هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای سابقه احیا زمین

هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای سابقه احیا زمین مورد استفاده قرار می گیرد و به منظور تشخیص ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی می باشد و در واقع برای تعیین سابقه احیا زمین می توان از تفسیر عکس هوایی منطقه ای که ملک در آن قرار دارد استفاده کرد. هزینه تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک قدیمی شاهنشاهی و سند خوانی

جانمایی پلاک قدیمی شاهنشاهی و سند خوانی

جانمایی پلاک قدیمی شاهنشاهی و سند خوانی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک مطلع نمی باشد و اینگونه املاک باید با توجه به سند قدیمی موجود و پلاک ثبتی درج شده در آن و نیز حدود اربعه ملک که در سند آمده است،موقعیت و مرزهای ملک تعیین شود و […]

بیشتر بخوانید
تامین دلیل برای تعیین سابقه احیا زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تامین دلیل برای تعیین سابقه احیا زراعی توسط کارشناس

تامین دلیل برای تعیین سابقه احیا زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری که فرد متخصص و با تجربه است ممکن میباشد. در واقع اراضی ملی زمین هایی هستند که در آن سابقه احیا وجود ندارد و زمین شکل طبیعی خود را حفظ کرده است در صورتی که اراضی افراد ملی اعلام شود لازم است سابقه احیا […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس ممکن می باشد در واقع زمانی لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود که افراد با مشکلات حقوقی مواجه شوند در اینصورت برای تهیه تامین دلیل تخصصی لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود تا اطلاعاتی از عکس هوایی استخراج شود و برای انجام تفسیر عکس هوایی میتوان به […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس ماهواره ای و تامین دلیل برای دادگاه

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای و تامین دلیل برای دادگاه

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای و تامین دلیل برای دادگاه به منظور تشخیص ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود تا مشخص شود که زمین کشاورزی یا ملی می باشد. هزینه تفسیر عکس ماهواره ای و تامین دلیل برای دادگاه در […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی برای سندهای قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سندهای قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سندهای قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه تنها از عهده فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است حدود اربعه ملک بر روی زمین نا مشخص شده باشد و یا آدرس ملک به دلایلی نامعلوم شده باشد در اینصورت برای معلوم کردن آدرس و حدود اربعه دقیق ملک لازم است جانمایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های اسناد قدیمی و همچنین اسناد ثبتی انجام می شود تا در نتیجه آدرس و حدود ثبتی ملک معلوم شود و در واقع این عملیات برای املاکی انجام می شود که آدرس و حدود اربعه نا معینی داشته باشد. تهیه نقشه برای جانمایی پلاک ثبتی های اسناد قدیمی عملیات […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی

اخذ سند شش دانگ برای ملک توسط کارشناس حقوقی زمانی لازم است انجام شود که افراد قصد تعویض سند قدیمی ملک خود و سپس اخذ سند تک برگ برای ملک را داشته باشد و در واقع اسناد تک برگ حاوی اطلاعات مکانی میباشد و در نتیجه برای اخذ این سند میبایست اطلاعات مکانی ملک به […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی کشاورزی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی کشاورزی و تهیه تامین دلیل

تفسیرعکس های هوایی کشاورزی و تهیه تامین دلیل جهت ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی، کشاورزی بودن ملک خود را به دادگاه ثابت […]

بیشتر بخوانید