یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی

یافتن پلاک اصلی و فرعی با نقشه های ثبتی انجام می شود در واقع ممکن است سند ملک مفقود شده باشد در این صورت برای اینکه بتوان برای ملک سند رسمی اخذ نمود لازم است استعلام پلاک ثبتی ملک انجام شود و شماره پلاک ثبتی ملک معلوم گردد و تا در نتیجه بتوان برای ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار قدیمی توسط متخصص قابل انجام است و در واقع ممکن است آدرس ملک نا معلوم باشد در اینصورت برای اینکه بتوان آدرس ملک را معلوم نمود لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام این عملیات می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود این […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین برای تعیین سابقه احیا مورد استفاده قرار می گیرد و به منظور تشخیص ملی بودن یا کشاورزی بودن اراضی می باشد در واقع برای تعیین سابقه احیا زمین می توان از تفسیر عکس هوایی منطقه ای که ملک در آن قرار دارد استفاده کرد. تفسیر […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در قدیم

انجام تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در قدیم

انجام تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در قدیم زمانی لازم است که بخواهید ثابت کنید کاربری ملک مسکونی است و زراعی نمیباشد و برای این تغییر کاربری لازم است ثابت شود در گذشته در اراضی بنا وجود داشته است و برای این که این موضوع روشن شود بایستی عکسهای هوایی مربوط به حدود اراضی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی و تهیه گزارش

تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی و تهیه گزارش

تفسیر عکس هوایی برای زمین کشاورزی و تهیه گزارش جهت ارائه به دادگاه تهیه میشود در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی ، کشاورزی بودن ملک خود را به دادگاه ثابت […]

بیشتر بخوانید
جانمایی برای پلاک های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک های قدیمی سند منگوله دار در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع جانمایی پلاک ثبتی به  این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
کلیه امور مشاوره ملکی توسط وکیل پایه 1 دادگستری

کلیه امور مشاوره ملکی توسط وکیل پایه ۱ دادگستری

کلیه امور مشاوره ملکی توسط وکیل پایه ۱ دادگستری قابل انجام است در واقع افراد برای انجام امور ثبتی ملک و یا امور قضایی ملک لازم است به اداره ثبت اسناد و مراجع قضایی مراجعه نمایند اما افراد تجربه کافی برای انجام امور ثبتی و قضایی را ندارند بنابر این لازم است برای انجام این […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص

تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص زمانی لازم است انجام شود که فردی بخواهد ثابت کند عارضه ای همچون بنا در اراضی وجود دارد و در واقع ممکن است اراضی موات شناخته شود در این صورت لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود و سابقه اراضی بررسی شود تا در نتیجه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود باخبر شود و مساحت و ابعاد ملک را به طور دقیق بدست بیاورد و بخواهد سند تک برگی برای ملک اخذ کند باید جانمایی پلاک ثبتی را برای تعیین موقعیت ملک خود انجام دهد و […]

بیشتر بخوانید