جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی در تهران انجام می شود زیرا بیشتر املاک دارای سند های قدیمی هستند. جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی بر این اساس املاکی دارای سند های دفترچه ای هستند نیز می توانند برای گرفتن سند تک برگی برای ملک خود اقدام کنند که […]

بیشتر بخوانید
مدارک لازم جهت تعویض سند ملکی

مدارک لازم جهت تعویض سند ملکی-کارشناس رسمی دادگستری

مدارک لازم جهت تعویض سند ملکی سند مالکیت ملکی که امروزه به صورت سند تک برگی است از رسمی ترین نوع سند برای ملک است که در بیشتر مناطق با نوسازی املاک تعویض شده اما در ملک های قدیمی هنوز از نوع دفترچه ای است. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری مدارک لازم […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ

نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ

نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ سند تک برگ همان سندی است که برای ملک صادر می شود و یکی از اساسی ترین مدارک آن برای صدور سند نقشه یو تی ام است. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام برای تبدیل به سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی موجود در سند های دفترچه ای قدیمی است که در قدیم جز شناسه های اصلی ملک بوده و امروزه نیز برای جانمایی ملک از آن استفاده می شود. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی پلاک ثبتی برای ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی

تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی

تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی امروزه سند تک برگ از به روز ترین نوع سند در زمینه املاک است که اساسی ترین مشخصه آن جانمایی ملک در سیستم یو تی ام است. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی برای تهیه سند تک برگ برای […]

بیشتر بخوانید
نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی پلاک ثبتی یعنی همان پلاک اصلی و فرعی که هم در سند دفترچه ای و هم در سند تک برگ آن را ثبت کرده اند و امروزه نیز در بحث جانمایی ملک کاربرد دارد. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نحوه جانمایی پلاک ثبتی اصلی و فرعی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز در تهران

تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز درتهران

تهیه نقشه یو تی ام اداره گاز در تهران نقشه یو تی ام همان نقشه ای است که عوارض و ملک ها بر اساس مختصات بر روی آن نمایش داده می شوند. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری تهیه نقشه یو تی ام  اداره گاز در تهران بر این اساس می دانیم که هر […]

بیشتر بخوانید
پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری پلاک ثبتی اصلی و فرعی همان شماره قطعه بندی زمین ها است که پلاک اصلی همان شماره قطعه مادر است و پلاک فرعی همان قطعه تقسیم شده از پلاک اصلی است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند ملکی پلاک […]

بیشتر بخوانید
مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری در سند های قدیمی دفترچه ای و سند تک برگ هم به پلاک ثبتی اشاره شده که مربوط به تقسیم بندی زمین ها در طرح اصلاح اراضی در زمان ها ی گذشته است مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه […]

بیشتر بخوانید