اجرای بر و کف

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری یکی از مراحلی می باشد که باید برای ملکی که قرار است در آن بنایی ساخته شود،انجام شود.در اصل در این مرحله میزان اصلاحیات زمین، عقب نشینی ساختمان،ابعاد ساختمان جدید مشخص میشود. نحوه اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری پس از مشخص شدن میزان  اصلاحیات،عقب نشینی ،ابعاد ساختمان […]

بیشتر بخوانید
اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک به این صورت می باشد که اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ درسند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد.مالک یا سازنده باید حتما به این موضوع توجه داشته باشد زیرا وقتی مهندس نقشه بردار نظام […]

بیشتر بخوانید