افراز و تفکیک

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری

تفکیک و افراز اراضی و تعیین قدرالسهم شهرداری به این منظور میباشد که در املاک مشاعی مالکین بخواهند سهم خود را جدا کنند باید افراز در این املاک انجام شود و پس از افراز ملک از حالت مشاعی خارج می شود اما برای تفکیک حتما نباید ملک مشاعی باشد و مالک میتواند ملک خود را […]

بیشتر بخوانید
تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک را باید به فردی متخصص سپرد و این عملیات ها در نهایت سبب تقسیم اراضی میشود. تفکیک و افراز اراضی تفاوت هایی با هم دارد و هر یک در مواقع مختلفی انجام می گیرند و برای انجام تفکیک و افراز اراضی لازم است نقشه یو تی ام ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ

انجام افراز و تفکیک اراضی بزرگ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و تفکیک و افراز املاک مشاعی بسیار دشوار می باشد زیرا اختلاف نظر در آن بسیار زیاد می باشد.افرادی که دارای ملک مشاعی هستند اگر بخواهند سهم قطعه مشاع خود را بفروشند باید افراز و تفکیک ملک […]

بیشتر بخوانید
تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ممکن می باشد و تفکیک و یا همان تجزیه اراضی هم برای اراضی مشاعی و هم برای اراضی غیر مشاعی انجام میگیرد به تفکیک از طریق اداره ثبت اسناد رسیدگی می شود و همچنین افراز به معنی جدا کردن سهم مشاعی از اراضی مشاعی می باشد که […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی برای تعیین مساحت هر قطعه مشاعی و تقسیم دقیق زمین کشاورزی بین شرکا که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود.برای انجام تفکیک حتما باید به یک کارشناس با تجربه و متخصص مراجعه کنید زیرا این کار بسیار دقیق و تخصصی می باشد و […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران توسط فرد متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است. افراز و تفکیک همان تقسیم اراضی است که هر یک به منظور تقسیم اراضی به نوعی انجام میگیرد و به امور این دو عملیات به منظور تقسیم اراضی، از طریق دادگاه ها و یا اداره ثبت اسناد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری بر اساس قوانینی که شهرداری تعیین کرده است قابل انجام می باشد و هر یک از این عملیات ها تعاریف و کاربرد های متفاوتی دارند در خواست افراز در دادگاه و یا اداره ثبت پیگیری میشود و تفکیک نیز در اداره ثبت به آن رسیدگی می شود و برای […]

بیشتر بخوانید
تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع تفکیک برای تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق اراضی مشاعی و غیر مشاعی میباشد و باید بادقت بسیار زیادی تهیه شود تا بر سر حدود ملک اختلافات ملکی به وجود نیاید. تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای تقسیم […]

بیشتر بخوانید
افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.تفکیک و افراز املاک مشاعی بسیار دشوار می باشد زیرا اختلاف نظر درآن بسیار زیاد میباشد و افرادی که دارای ملک مشاعی هستند اگر بخواهند سهم قطعه مشاع خود را بفروشند باید افراز و تفکیک ملک انجام شود در […]

بیشتر بخوانید