انجام امور فنی ملک

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی سبب میشود این امور به خوبی انجام شود و مدارک فنی در خواستی اداره ثبت اسناد با بالاترین دقت تهیه گردد در واقع یکی از مدارک درخواستی اداره ثبت اسناد نقشه یو تی ام است برای تهیه این نقشه می توان به کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس نقشه برداری باعث می شود که این امور به خوبی در اداره ثبت اسناد انجام شود بطور کلی به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک لازم است با مراجعه به اداره ثبت اسناد مدارکی نیز تهیه شود و ارائه شود یکی از این مدارک نقشه یو […]

بیشتر بخوانید