تامین دلیل

نمونه تامین دلیل کارشناسی برای تفسیر عکس هوایی

نمونه تامین دلیل کارشناسی برای تفسیر عکس هوایی

نمونه تامین دلیل کارشناسی برای تفسیر عکس هوایی به این صورت می باشد که تفسیر عکس های هوایی کاربرد های بسیاری دارد به طور مثال اگر اختلافی بر سر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود بیاید با انجام تفسیر عکس های هوایی موقعیت مرز های ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی

درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی

درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی با استفاده از تفسیر عکس های هوایی موجود و یا نقشه های ثبتی موجود انجام می شود و در نهایت بررسی های انجام شده یک تامین دلیل قوی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری برای ارائه به دادگاه تهیه می شود. درخواست تامین دلیل برای دادگاه اختلافات ملکی […]

بیشتر بخوانید
تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه که تامین خواسته به معنای توقیف معادل اموال به معنای تامین ادعا است و تامین دلیل نیز به معنای این است که ادعای محکوم له بر اساس اسناد و مدارک ثابت شود و در نهایت یک تامین دلیل برای ارائه به دادگاه نوشته شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و […]

بیشتر بخوانید