تحدید حدود ثبتی

تحدید حدود ثبتی املاک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی املاک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی املاک توسط کارشناس ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام ممکن میشود همچنین علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام از ملک بایستی گذر ها و املاک مجاور ملک نیز نقشه برداری شود. با تحدید حدود ثبتی مرز ملک با املاک و گذر ها و حدود اربعه ملک معلوم می گردد و […]

بیشتر بخوانید
تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی و نقشه برداری به این منظور انجام می شود تا اندازه و حدود اربعه ملک تعیین گردد. از آنجایی که با تحدید حدود و حد فاصل بین دو ملک مشخص می گردد بنابراین برای تحدید حدود املاک پس از اینکه متقاضی در خواست خود را اعلام کرد سپس […]

بیشتر بخوانید
تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک با استفاده از اسناد ثبتی انجام می شود تا حدود دقیق ملک مشخص و معلوم شود و سپس روی زمین تثبیت و میخ کوبی گردد. در صورتی که مالک بخواهد تحدید حدود ثبتی برای ملکش انجام شود می بایست به اداره ثبت اسناد در خواست داده شود و […]

بیشتر بخوانید
انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت خواهد گرفت. با تحدید حدود ثبتی، حدود و موقعیت دقیق ملک تعیین خواهد شد و سپس تثبیت خواهد شد. به دلایل مختلف از جمله اخذ سند تک برگ ممکن است مالک نیاز به انجام تحدید حدود ثبتی پیدا کند. اینکار با استفاده از پلاک ثبتی انجام […]

بیشتر بخوانید