تعیین آدرس ملک

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود به این منظور می باشد که موقعیت دقیق ملک به صورت منحصر به فرد تعیین شود و برای املاکی که موقعیت آن ها مشخص نمی باشد و مالک میخواهد موقعیت و حدود ملک را مشخص کند برای اینکار باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه […]

بیشتر بخوانید
پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی را می توان به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این فرد متخصص برای یافتن آدرس ثبتی ملک گمشده عملیات جانمایی پلاک ثبی را انجام می دهد. با انجام این عملیات آدرس ملک و حدود آن معلوم می گردد. پیدا کردن املاک گمشده با توجه به […]

بیشتر بخوانید
تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک بابررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد و انجام این کار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس دقیق […]

بیشتر بخوانید
تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس به این صورت می باشد که اگر شخصی سند قدیمی داشته باشد که موقعیت دقیق آن را نمی داند با دیدن اطلاعات داخل سند قدیمی نمی تواند محل دقیق ملک راتعیین کند،در اینگونه مواقع مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه […]

بیشتر بخوانید