تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

تهیه نقشه جهت تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد تا مشخص شود به این اراضی سند تعلق میگیرد یا خیر. برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یک سری مدارک مورد نیاز است که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی. ۲٫کپی از […]

بیشتر بخوانید
تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند به منظور مشخص شدن مالکیت املاکی می باشد که سند رسمی ندارند و یا به صورت قولنامه ای میباشد و این املاک مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت امکان به آن ها سند مالکیت تعلق می گیرد. تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند […]

بیشتر بخوانید