تفسیر عکس هوایی

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت

نقشه هوایی و تفسیر و بررسی کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تجهیزات نقشه برداری در محل و موقعیت املاک مستقر میشود و نقشه یو تی  ام املاک را تهیه می کند و سپس نقشه یو تی ام را روی عکس های هوایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه زمانی بایستی انجام شود که اختلافات حقوقی ملکی پیش بیاید در این صورت برای اینکه بتوان اختلافات را در مراجع قضایی حل نمود لازم است مدارکی به عنوان تامین دلیل تهیه گردد و ارائه شود. برای تهیه این مدارک لازم است به فرد متخصص همانند […]

بیشتر بخوانید
تشخیص زمین موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام میشود در واقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص موات یا غیر موات بودن ملک مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص زمین موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی در نظر بگیرید که فردی در […]

بیشتر بخوانید
تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی

تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی

تشخیص اراضی موات و غیر موات باتفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام میشود در واقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص موات یا غیر موات بودن ملک مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس هوایی از مواردی که […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی برای ارائه به دادگاه به منظور حل اختلافات ملکی میباشد و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اگر قبل ازبه وجود آمدن اختلافات حقوقی مالک برای ملک خود،سند تک برگ تهیه کند دیگر دچار مشکلات تجاوز […]

بیشتر بخوانید
تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات بودن زمین از تفسیر عکس هوایی تشخیص داده می شود در واقع زمین های موات به زمین هایی گفته میشود که در آن عمران و آبادانی وجود نداشته است و در صورتیکه دولت ملکی را موات تشخیص دهد آن را تصاحب خواهد کرد در واقع برای تشخیص سابقه احیا زمین […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت با استفاده از تجهیزات دقیق و مخصوص تفسیر عکس هوایی همانند استریوسکوپ ممکن میباشد در واقع برای حل برخی از اختلافات ملکی لازم است عکس هوایی تفسیر گردد و سپس گزارش تفسیر عکس هوایی به عنوان یک مدرک به مراجع قضایی ارائه شود. تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل اراضی دارای سابقه احیا انجام میشود و در واقع در صورتی که اراضی متعلق به افراد ملی اعلام گردد و آنان بخواهند اراضی خود را پس بگیرند لازم است ثابت شود اراضی سابقه احیا دارند برای اینکه بتوان این موضوع را اثبات کرد لازم است عکس های هوایی توسط […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی

گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام و تفسیر عکس های هوایی انجام میشود. در واقع برای بسیاری ازاختلافات ملکی که بر سر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود می آید با تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 8