تفکیک آپارتمان

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت انجام می گیرد در صورتی که این عملیات بعد از پایان ساخت و ساز انجام شود با هدف اخذ سند تک برگ برای هر واحد انجام میگیرد اما زمانی که این عملیات انجام شود با این هدف میباشد که معامله واحد های آپارتمانی بدون اینکه طرفین معامله […]

بیشتر بخوانید
هزینه انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

هزینه انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

هزینه انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی طبق تعرفه ای که از سازمان نقشه برداری کشور ابلاغ می شود تعیین می شود. قبل از معاله واحدهای پیش فروشی،میتوانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد را تهیه کنید،در اینصورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار میتواند با خیال راحت معامله را انجام دهد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت به این منظور انجام می شود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت و ساز تعدادی از واحد های آن برای پیش فروش گذاشته شده است و چون هنوز ساخت آپارتمان تمام نشده است و مساحت دقیق واحدها مشخص نمیباشد قبل از خریداری واحدهایی که برای […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ تجاری برای آپارتمان هایی می باشد که نیمه کاره هستند و تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش می باشد و برای این که معامله مطمئن باشد و خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحدها مشخص شود.برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای مجمتع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها برای مجمتع های مسکونی توسط متخصصی هم چون کارشناس رسمی دادگستری ممکن است و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز که به آن نقشه پیش تفکیک آپارتمان می گویند با این هدف تهیه می گردد تا در نتیجه اطلاعاتی همانند متراژ و مساحت دقیق و واقعی هر […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای انجام معامله مطمئن برای تعیین مساحت دقیق هر واحد قبل از ساخت بنا در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که مساحت دقیق واحد ها در حد سانتی متر مشخص شود انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های پیش تفکیک برای تعیین مساحت واحدهای آپارتمانی که نیمه کاره می باشد،تهیه می شود. تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس عملیات تفکیک به دو صورت انجام می شود یکی قبل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی زمانی انجام میشود که سازنده تعدادی از واحد ها را برای پیش فروش گذاشته باشد در این صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای این که بتوانند معامله ی مطمئنی داشته باشند بهتر است برای واحدهای پیش فروشی نقشه پیش […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که می خواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با انجام […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 7