تفکیک آپارتمان

انجام کارشناسی معاملات ملکی-تفکیک آپارتمان

انجام کارشناسی معاملات ملکی-تفکیک آپارتمان

انجام کارشناسی معاملات ملکی-تفکیک آپارتمان به این صورت می باشد که برای تعیین مساحت واحدهای پیش فروش،خریدار و فروشنده باید به یک کارشناس بی طرف و قابل اعتماد مراجعه کنند و از او درخواست تهیه نقشه پیش تفکیک را داشته باشند و باید توجه داشت که حتما به متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران طبق تعرفه و بر طبق عواملی تعیین می شود و تفکیک آپارتمان عملیاتی تخصصی است و تنها افراد متخصص و دوره دیده می توانند این عملیات را انجام دهند و نتیجه انجام این عملات به دست آمده اطلاعات فنی واحد های آپارتمانی با دقت بالا همانند مساحت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی قصد خریداری یکی از واحدهای آپارتمان را که به صورت پیش فروش می باشد را دارد اما چون مساحت و حدود ملک مشخص نمیباشد در این صورت معامله امن نمی باشد زیراممکن است در پایان ساخت و ساز مساحتی که […]

بیشتر بخوانید
تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش

تعیین هزینه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود و تهیه نقشه پیش تفکیک قبل از انجام معامله پیش خرید،امری بسیار مهم می باشد و با انجام پیش تفکیک خریدار با خیال راحت می تواند معامله را انجام دهد و در واقع با انجام پیش تفکیک […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن توسط فردی که این عملیات را انجام می دهد بایستی طبق تعرفه برآورد گردد بطور کلی به این دلیل بهتر است تفکیک آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز انجام شود که افراد بخواهند واحد های آپارتمانی را پیش خرید نمایند و از انجام آن متضرر نشوند. […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد با انجام تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد حاصل میشود و این عملیات را کارشناس با استفاده از روش ها و تجهیزات مخصوصی انجام می دهد این عملیات در صورتی که فرد بخواهد به مساحت ملک خود پی ببرد و […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها به این منظور می باشد که با به دست آوردن مساحت و ابعاد دقیق هر قسمت بتوانند به محدوده گسترش بیمارستان پی ببرند و تهیه نقشه تفکیک آپارتمان حتما باید توسط متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود.در واقع افراد غیر متخصص نمی […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس

تفکیک آپارتمان مسکونی برای انجام معامله توسط کارشناس به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحد های آپارتمان که برای پیش فروش هستند،مساحت دقیق آن ها مشخص نمی باشد و در این صورت معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحد ها باشد،مطمئن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان به منظور تعیین مساحت دقیق آپارتمان می باشد در واقع با تهیه نقشه یو تی ام مساحت و ابعاد دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام با دقت بالایی تعیین می شود همچنین با انجام تفکیک آپارتمان مساحت دقیق واحد های آپارتمان مشخص می شود.تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 9