تفکیک زمین

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و در واقع روند عملیاتی آن توسط این متخصص باید انجام شود. تفکیک عرصه با در خواست مالک قابل انجام میباشد سپس باید نقشه تفکیک پلاک از شهرداری درخواست میشود و ادامه کار ها از طریق اداره ثبت دنبال می شود. تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک زمین در تهران

انجام تفکیک زمین در تهران

انجام تفکیک زمین در تهران به منظور تقسیم بندی زمین های بزرگ به قطعات کوچکتر است که به منظور های مختلف استفاده می شود که برای انجام این کار باید بهترین تقسیم بندی زمین ها با توجه به موقعیت هر قطعه انجام و نقشه یو تی ام هر قطعه به صورت جداگانه تهیه می شود […]

بیشتر بخوانید