جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک به منظور تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک می باشد در صورتیکه به حدود مرزهای ملک تجاوز شده باشد برای ارائه مدرک به دادگاه باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شود و سپس با انجام تفسیر عکس های هوایی میزان […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی قابل اجرا می باشد در واقع جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود مرزهای ملک می باشد و با انجام آن مالک می تواند ثابت کند که املاک مجاور به حدود مرزهای ملک تجاوز کرده اند یعنی نقشه جانمایی بعنوان یک مدرک معتبر در دادگاه مورد […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید در صورتی که حدود اربعه ملک نا معلوم باشد در این صورت برای اینکه بتوان حدود و مرز های ملک را معلوم نمود و برای این حدود سند تک برگ اخذ نمود می بایست ابتدا جا نمایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه و به منظور حل اختلافات ملکی انجام می شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و حدود مرزهای ملک تعیین میشود در این صورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز به حریم و حدود مرزهای ملک را نخواهد داشت […]

بیشتر بخوانید
انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک

انجام کارشناسی اختلافات ملکی با جانمایی ملک  زمانی انجام می شود که اختلافاتی بر سر حدود و مرز های ملک به وجود آمده باشد در این مواقع لازم است به منظور حل اختلافات مدارکی فراهم شود برای تهیه این مدرک به عنوان تامین دلیل لازم و ضروری است به یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام به اینصورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با این هدف انجام میشود تا در نتیجه ابعاد مربوط به ملک بر روی زمین پیاده سازی شود و با معلوم شدن حدود اربعه ملک بر روی زمین امکان تهیه نقشه یو تی ام از ملک و دیوارکشی ملک وجود دارد و سپس می توان سند تک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک از عهده متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی بر می آید. نقشه مصوب شهرداری نقشه ای یو تی ام دو هزارم است که از جانب شهرداری درخواست میشود تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک و همچنین ابعاد و مساحت ملک با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک که برای املاک قدیمی انجام آن گاهی ضروری میشود تا ملک در حدود ثبتی و حقیقی خود قرار بگیرد. این عملیات که از عهده هر شخصی بر نمی آید و کاملا فنی و تخصصی میباشد و یک کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری قادر به انجام […]

بیشتر بخوانید