جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام را می توان به یک فرد دارای صلاحیتی همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و زمانی لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود که حدود و یا آدرس ثبتی ملک نا معلوم باشد در این صورت است که برای مشخص کردن این اطلاعات میبایست جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی با استفاده از اسناد قدیمی و اسناد ثبتی ملک انجام می شود  جانمایی پلاک ثبتی را میتوان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد این متخصص انجام این عملیات را با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی منطقه انجام خواهد داد. در صورت نا مشخص بودن آدرس و حدود ثبتی ملک لازم است […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار  برای صدور سند تک برگ الزامی می باشد در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند

هزینه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند طبق تعرفه سازمان نقشه برداری تعیین می شود و انجام جانمایی درحیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد و چون جانمایی پلاک ثبتی نیاز به تخصص و مهارت بسیاری دارد و کسی که این کار را انجام می دهد باید به بانک اطلاعات […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع با تهیه نقشه یو تی ام و انجام جانمایی موقعیت دقیق ملک تثبیت می شود. جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی در صورتی که مالک از موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی و نقشه UTM توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی ثبتی و نقشه UTM توسط کارشناس دارای صلاحیت

جانمایی ثبتی و نقشه UTM توسط کارشناس دارای صلاحیت همانن کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد و جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اسناد ثبتی و قدیمی ملک انجام می شود. بعد از انجام جانمایی پلاک ثبتی آدرس و حدود ثبتی ملک معلوم می شود و در ادامه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه UTM برای ثبت از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و این متخصص به اسناد و مدارک ثبتی ملک دسترسی دارد در نتیجه میتواند این عملیات را به خوبی انجام دهد در بحث املاک گمشده میبایست این عملیات انجام شود تا آدرس دقیق ملک معلوم گردد جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و برای املاکی که موقعیت آن ها نامشخص می باشد و فقط مدارک و سند این املاک موجود می باشد برای تعیین موقعیت اینگونه املاک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی قابل انجام میباشد و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است و زمانی لازم است انجام شود که حدود اربعه و آدرس ثبتی ملک نا مشخص باشد. جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی در صورتی که یک سند قدیمی و […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 10