سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند مالکیت تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند مالکیت تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند مالکیت تک برگ با انجام تصحیح سند صورت می گیرد به طور کلی سندتک برگ مزایای بسیاری دارد و مساحت ملک به طور دقیق در آن درج می شود اما در برخی از موارد تغیراتی بین وضع موجود ملک با سند به وجود می آید و با انجام تصحیح سند […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک باید به یکی از دفاتر اداره ثبت اسناد مراجعه گردد سپس با فراهم کردن مدارکی و پرداخت هزینه سند تک برگ به صورت مکانیزه قابل صدور خواهد بود. یکی از مدارکی که تهیه آن برای تعویض سند دفترچه ای به سند تک برگ لازم است، نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ باید با مراجعه به اداره ثبت اسناد انجام شود تا در نتیجه سند تصحیح گردد در صورتی ک وضع موجود با سند همخوانی نداشته باشند و سند تصحیح نشود در نتیجه در آینده مشکلاتی برای مالک پیش می آید. پس در صورتی که ابعاد و مساحت وضع موجود […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود و نقشه یو تی ام که از عرصه ملک باید به عنوان مدرک فراهم شود نقشه یو تی ام با دقت بالا و فرمت استاندارد میباشد که تنها با مهر و امضای یک فرد متخصص و با صلاحیتی […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ از طرف متقاضی به اداره ثبت اسناد بایستی ابلاغ گردد و تمام مالکین میتوانند سند قدیمی ملک خود را تعویض نمایند اما فقط افرادی که بعد از سال ۹۰ معامله انجام می دهند باید برای معامله سند تک برگ داشته باشند و برای اخذ سند تک برگ باید مدارکی […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک  توسط مالک باید داده شود در واقع افرادی که قصد تعویض سند دفترچه ای دارند تا سند تک برگ اخذ نمایند و همچنین افرادی که با استفاده از قانون تعیین تکیف اراضی فاقد سند بخواهند سند مالکیت تک برگ اخذ نمایند نیز باید درخواست صدورسند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ توسط مالک از اداره ثبت انجام می شود در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید به اداره ثبت درخواستی به منظور اخذ سند تک برگ ارائه دهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ نیز مالک را موظف به […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه توسط مالک از اداره ثبت انجام می شود تا برای ملک سند تک برگ صادر شود.در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک مدارکی میخواهد تا برای ملک سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام و مشخص شدن موقعیت دقیق ملک مالک با نقشه  یو تی ام که توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شده است به اداره ثبت مراجعه کرده و با این مدرک سند […]

بیشتر بخوانید