سند ماده 147

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور تثبیت مالکیت فرد بر اراضی و املاکش انجام می گیرد. مالکین این املاک در صورتی که شرایطی را داشته باشند میتوانند طبق ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد کنند و یکی از مدارکی که برای اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به منظور مشخص شدن مالکیت املاکی می باشد که سند رسمی ندارند و یابه صورت قولنامه ای میباشد و اختلافات ملکی بر سر آن به وجود آمده است،این املاک مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت امکان به آن ها سند مالکیت تعلق می گیرد. قانون تعیین تکلیف اراضی […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در صورتی که یکسری شرایط صدق کند با استفاده از ماده ۱۴۷ می توان اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی برای املاک و اراضی کرد در صورتی که فرد با استفاده از این قانون مجاز به اخذ سند مالکیت باشد باید مدارکی را فراهم آورد که یکی از این […]

بیشتر بخوانید