نقشه برداری

انجام کلیه امور نقشه برداری زمینی

انجام کلیه امور نقشه برداری زمینی

انجام کلیه امور نقشه برداری زمینی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که می باشد و منظور از کلیه امور نقشه برداری زمینی، تهیه و ترسیم نقشه یو تی ام ،انجام جانمایی پلاک ثبتی ،تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و…می باشد. انجام کلیه امور نقشه برداری زمینی برای انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد که از جمله این امور تهیه نقشه یو تی ام ،تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای، تهیه نقشه دو خطی شهرداری، انجام تفکیک و پیش تفکیک آپارتمان و…می باشد و منظور از نقشه برداری ساختمانی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اسناد قدیمی در تهران

جانمایی اسناد قدیمی در تهران

جانمایی اسناد قدیمی در تهران انجام می شود تا حدود دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد. به این عملیات اصطلاحا جانمایی پلاک ثبتی می گویند که با استفاده از مدارک ثبتی و مدارک و اسناد قدیمی انجام می شود و سپس مشخص می شود پلاک ثبتی ملک به کدام قطعه از زمین تعلق […]

بیشتر بخوانید

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ که در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است منظور نقشه یو تی ام ای است که در نقشه هوایی تهیه شده از سازمان نقشه برداری کشور که در مقیاس ۲۰۰۰ ام است جانمایی می شود و این نقشه تهیه شده چاپ و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی

نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی به منظور گرفتن مجوز ساخت یا سند مالکیت تک برگی توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود. نقشه یو تی ام زمین برای ملک مسکونی نقشه یو تی ام زمین نقشه ای است که هر نقطه بر روی زمین دارای مختصات است و می توان از این […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی در تهران انجام می شود زیرا بیشتر املاک دارای سند های قدیمی هستند. جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های دارای سند قدیمی بر این اساس املاکی دارای سند های دفترچه ای هستند نیز می توانند برای گرفتن سند تک برگی برای ملک خود اقدام کنند که […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک

جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک جانمایی ملک برای تعیین موقعیت اسنادی است که موقعیت آن معلوم نیست و باید برای به دست آوردن موقعیت از روش جانمایی ملک استفاده شود. جانمایی ملک برای تعیین موقعیت ملک روش  کار  به این صورت است که ابتدا باید به یک کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری مراجعه شود […]

بیشتر بخوانید
استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن

استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن

استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن یکی از انواع نقشه برداری استفاده از عکس های هوایی است که به نام فتوگرامتری شناخته میشود و در بحث نقشه برداری ثبتی نیز مورد استفاده است. استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن نقشه برداری زمینی که در قسمت های مختلف […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای میراث فرهنگی

تهیه نقشه یو تی ام برای میراث فرهنگی

تهیه نقشه یو تی ام برای میراث فرهنگی از آن جا که میدانید میراث فرهنگی یکی ارگان های اداری هر شهر است که وظیفه حفظ و نگهداری از بناهای تاریخی هر شهر را بر عهده دارد و در این صورت ساخت و ساز در حریم این مکان ها شامل شرایط خاصی است. مهندس شاهسوند ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۲۴ […]

بیشتر بخوانید