نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه 22 تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲ تهران توسط فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. شهرداری در صورتی که دستور تهیه نقشه یو تی ام را دهد افراد موظف می شوند این نقشه را تهیه نمایند و به شهرداری تحویل دهند تا در نتیجه جواز ساخت را شهرداری صادر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه میشود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی بکار میرود که کوهستانی شیب دار باشند و همچنین برای تعیین میزان گود برداری ملک مورد استفاده قرار می گیرد و برای تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران که شهرداری از املاکی که در مناطق شیب دار واقع شده اند و قصد انجام ساخت و ساز در ملک خود دارند در خواست می کند و با تهیه این نقشه گودبرداری به صورت اصولی قابل انجام می باشد و برای این که این […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاکی که در مناطقی قرار گرفته اند که زمین دارای شیب طبیعی است و ملک با گذر ها و املاک مجاور اختلاف ارتفاع دارد، تهیه می گردد تا در نتیجه اختلاف ارتفاع و شیب ملک معلوم شود و از این نقشه همچنین برای گود برداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد. درواقع اگر ملک در محدوده ی جغرافیایی قرار گرفته باشد که زمین دارای شیب طبیعی باشد مثل شمال تهران که دارای ناهمواری و شیب است و نقشه یو تی ام و برداشت نقاط ارتفاعی باید حتما توسط فرد متخصصی […]

بیشتر بخوانید