نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاکی که در مناطقی قرار گرفته اند که زمین دارای شیب طبیعی است و ملک با گذر ها و املاک مجاور اختلاف ارتفاع دارد، تهیه می گردد تا در نتیجه اختلاف ارتفاع و شیب ملک معلوم شود و از این نقشه همچنین برای گود برداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد. درواقع اگر ملک در محدوده ی جغرافیایی قرار گرفته باشد که زمین دارای شیب طبیعی باشد مثل شمال تهران که دارای ناهمواری و شیب است و نقشه یو تی ام و برداشت نقاط ارتفاعی باید حتما توسط فرد متخصصی […]

بیشتر بخوانید