نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه دوخطی برای شهرداری منطقه 1 و 2 تهران

نقشه دوخطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران

نقشه دوخطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران به منظور تعیین مساحت ملک و همچنین اخذ جواز ساخت و ساز تهیه می شود.نقشه دوخطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک تهیه شود و به این صورت می باشد که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی […]

بیشتر بخوانید
نقشه دوخطی جهت ارائه به شهرداری

نقشه دوخطی جهت ارائه به شهرداری

نقشه دوخطی جهت ارائه به شهرداری حتما باید به فرد دارای صلاحیت سپرده شود در واقع ممکن است ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود باهم اختلاف داشته باشند در این صورت میبایست نقشه یو تی ام دو خطی تهیه گردد تا مغایرت ها بررسی و رفع شود و برای تهیه این […]

بیشتر بخوانید
تطبیق سند با وضع موجود جهت اصلاح سند

تطبیق سند با وضع موجود جهت اصلاح سند

تطبیق سند با وضع موجود جهت اصلاح سند را بایستی به یک متخصص سپرد در واقع اگر که ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود مغایرت داشته باشند لازم است نقشه یو تی ام دو خطی تهیه گردد. برای تهیه نقشه یو تی ام دو خطی میبایست به فردی همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی برای ثبت و شهرداری در منطقه 6 تهران

نقشه utm دو خطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۶ تهران

نقشه utm دو خطی برای ثبت و شهرداری در منطقه ۶ تهران در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و نقشه های یو تی ام دو خطی نقشه هایی هستند که در آن طول های وضع موجود ملک با طول های درج شده در سند با دو رنگ مختلف […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دوخطی جهت ارائه به ثبت را باید به فرد دارای صلاحیت و متخصص سپرد در واقع زمانی که ابعاد و مساحت سندی ملک با ابعاد و مساحت وضع موجود اختلاف داشته باشد در اینصورت است که برای تهیه نقشه یو تی ام دوخطی باید اقدام شود برای تهیه این نقشه لازم است به […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران

نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران باید به متخصص سپرد در واقع از آنجایی که تهیه نقشه یو تی ام دو خطی امری حقوقی است بنابراین برای تهیه آن می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. نقشه utm دوخطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران در صورتی که اطلاعات سندی و وضع موجود […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه 18 تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۱۸ تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۱۸ تهران می توان به یک فرد متخصص سپرد در واقع ممکن است ابعاد و مساحت سندی ملک با ابعاد و مساحت وضع موجود با یکدیگر مغایرت داشته باشند در این صورت برای بررسی این مورد و رفع این مغایرت بایستی نقشه یو تی ام دو […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دو خطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دو خطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا فرد دارای صلاحیت مورد قبول اداره ثبت اسناد قرار می گیرد. زمانی نقشه یو تی ام دو خطی را شهرداری از افراد در خواست خواهد کرد که بین ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود اختلافی وجود داشته باشد. نقشه […]

بیشتر بخوانید
نقشه دو خطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه دو خطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه دو خطی و تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه میباشد و برای اخذ جواز ساخت لازم است مدارکی تهیه گردد و به شهرداری مراجعه گردد از جمله مدارکی که شهرداری در خواست خواهد کرد نقشه مصوب شهرداری میباشد که در موقعیت های مختلف ممکن است هر […]

بیشتر بخوانید