نقشه یو تی ام دو خطی

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت قابل انجام می باشد در واقع شهرداری و اداره ثبت اسناد تنها زمانی این نقشه را از فرد قبول خواهند کرد که نقشه با مهر و امضای یک فرد متخصص و معتبری مانند کارشناس رسمی دادگستری باشد. این نقشه را شهرداری پیش از ساخت و ساز […]

بیشتر بخوانید
نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت به این صورت می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم به طوری که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیافتد و هر دو در نقشه آورده شوند در واقع نقشه هایی دو خطی به منظور تعیین موقعیت […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه UTM عدم تطبیق وضع موجود با سند در تخصص کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و یا نقشه برداری میباشد زیرا تنها این متخصص از اهمیت تهیه این نقشه با دقت بالا با خبر می باشد و می تواند این نقشه را با کیفیت بالا تهیه نماید و زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران

تهیه نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در مناطق تهران به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک را برداشت میکند و مختصات یوتی ام ملک را به دست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرده  آن را با نرم […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری در تهران به این منظور انجام می شود که مشخص شود ملک به املاک مجاورش تجاوز کرده است یا از حدود خود خارج نشده است معمولا تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و دستور تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای جواز ساخت با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد تا مشخص شود که ملک ازحدود مرزهای خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه های یو تی ام […]

بیشتر بخوانید