نقشه 2000 ام

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد که در نقشه ای با مقیاس دو هزارم جانمایی می شود و تهیه این نقشه به این دلیل می باشد که قبل از ساخت و ساز درملک،موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص شود تا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM همان نقشه یو تی ام یک دو هزارم است. این نقشه از طرف شهرداری در شروع ساخت و ساز ملک به منظور صدور جواز ساخت درخواست میشود و تهیه این نقشه را حتما باید به یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرد و این نقشه با […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری فراهم می شود تا قابل ارائه به شهرداری باشد. این نقشه به منظور اخذ جواز ساخت از شهرداری به عنوان مدرکی باید تهیه شود. با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام و همچنین مساحت و ابعاد و اضلاع ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و زمانی که مالک می خواهد در ملک خود بنایی را بسازد باید نقشه جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم را انجام دهد که اینکار نیاز به تجربه دارد و کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت بهترین افراد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران جهت اخذ جواز ساخت و ساز ملک از شهرداری انجام میشود در واقع برای اینکه مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید جواز ساخت ملک را از شهرداری بگیرد و برای اخذ جواز ساخت ملک باید جانمایی ملک روی نقشه یک دو […]

بیشتر بخوانید