وکالت حقوقی

کارهای حقوقی ملکی برای حل اختلافات به کارشناسان حقوقی

کارهای حقوقی ملکی برای حل اختلافات به کارشناسان حقوقی

کارهای حقوقی ملکی برای حل اختلافات به کارشناسان حقوقی سبب می شود امور حقوقی ملک به خوبی در مراجع قضایی پیش برود و به نتیجه برسد در واقع مسائل حقوقی ملکی مختلفی ممکن است برای افراد پیش بیاید برای مثال ممکن است که افراد بر سر حدود و مرز ها با یکدیگر به مشکل بخورند […]

بیشتر بخوانید
امور حقوقی ملک و تعیین سابقه احیا توسط کارشناس حقوقی

امور حقوقی ملک و تعیین سابقه احیا توسط کارشناس حقوقی

امور حقوقی ملک و تعیین سابقه احیا توسط کارشناس حقوقی یعنی کارشناسان رسمی دادگستری به این صورت انجام میشود که کارشناسان عکس های هوایی را از دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می کنند و با استفاده از این عکس ها جانمایی اراضی ملی را روی این عکس ها […]

بیشتر بخوانید
کلیه کارهای حقوقی ملک توسط کارشناس متخصص

کلیه کارهای حقوقی ملک توسط کارشناس متخصص

کلیه کارهای حقوقی ملک توسط کارشناس متخصص که به انجام این امور آگاهی داشته باشد، ممکن می باشد. در واقع ممکن است که اراضی ملی اعلام گردد و افراد به ملی بودن اراضی اعتراض داشته باشند و یا بر سر حدود و مرز های ملک این مالکین اختلافی به وجود بیاید در این صورت افراد […]

بیشتر بخوانید
انجام وکالت حقوقی امور ملکی

انجام وکالت حقوقی امور ملکی

انجام وکالت حقوقی امور ملکی به این صورت می باشد که برای انجام امور حقوقی ملکی باید به کارشناس باتجربه و متخصص مراجعه کنید تا مدارک مورد نیاز برای انجام امور حقوقی با دقت بالایی تهیه شود و برای انجام امورحقوقی خود می توانید به کارشناس رسمی داد گستری مراجعه کنید. انجام وکالت حقوقی امور […]

بیشتر بخوانید
کلیه امور وکالت فنی و حقوقی مربوط به ملک

کلیه امور وکالت فنی و حقوقی مربوط به ملک

کلیه امور وکالت فنی و حقوقی مربوط به ملک به فردی آگاه به امور ملکی که تجربه انجام امور ثبتی و همچنین حقوقی را دارد، می توان سپرد در واقع فردی مانند کار شناس رسمی دادگستری می تواند امور ملکی را در اداره ثبت و مراجع قضایی بر عهده بگیرد و همچنین مدارک در خواستی […]

بیشتر بخوانید
انجام امور وکالت فنی و حقوقی ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام امور وکالت فنی و حقوقی ملکی توسط کارشناس رسمی

انجام امور وکالت فنی و حقوقی ملکی توسط کارشناس رسمی به این منظور می باشد که امور حقوقی ملک با دقت و کیفیت بالایی انجام شود در واقع برای انجام امور حقوقی ملکی مثل حل اختلافات ملکی که به خاطر تجاوز به حدود ملک به وجود آمده است،باید مدارکی تهیه شود تا به دادگاه جهت […]

بیشتر بخوانید
ارجاع کارهای حقوقی ملکی به کارشناسان حقوقی در تهران

ارجاع کارهای حقوقی ملکی به کارشناسان حقوقی در تهران

ارجاع کارهای حقوقی ملکی به کارشناسان حقوقی در تهران ممکن می باشد در واقع از آنجایی که افراد معمولا آشنایی کافی به این امور ندارند میتوانند برای انجام این امور و تسریع انجام آن به فردی آگاه و با تجربه در این امور مراجعه نمایند و کار شناس رسمی دادگستری علاوه بر اینکه به این […]

بیشتر بخوانید
کار های حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی رادین

کار های حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی رادین

کار های حقوقی ملکی توسط کارشناس حقوقی رادین به منظور اثبات ادعای مالکیت ملک و یا انجام امور اداری و مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی انجام می شود که اینکار با سپردن به کارشناس حقوقی یا همان وکیل پایه ۱ دادگستری با سرعت بالاتری انجام می شود و نتیجه نهایی سریع تر […]

بیشتر بخوانید
انجام کار های حقوقی ملکی توسط گروه حقوقی و مهندسین

انجام کار های حقوقی ملکی توسط گروه حقوقی و مهندسین

انجام کار های حقوقی ملکی توسط گروه حقوقی و مهندسین به بهترین صورت قابل انجام است در واقع به منظور عدم آگاهی افراد به امور حقوقی می توانند این امور را به فرد آگاه و مورد اعتمادی همچون کارشناس رسمی دادگستری که تخصص لازم برای تهیه مدارک فنی را دارد بسپارند تا از ابتدا تا […]

بیشتر بخوانید