پلاک ثبتی اصلی و فرعی

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و به این صورت می باشد انجام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام میگیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک معتبر برای حل اختلافات و دعاوی حقوقی به کار […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران با توجه به موقعیت ملک و یک مختصات از موقعیت ملک انجام می شود و بر اساس موقعیت تعریف شده استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان موقعیت پلاک ثبتی ملک تعیین می شود و […]

بیشتر بخوانید
دریافت آدرس ملک با توجه به پلاک ثبتی

دریافت آدرس ملک با توجه به پلاک ثبتی

دریافت آدرس ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند های مالکیت انجام می شود زیرا این پلاک ثبتی تعریف کننده مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین است که با توجه به این پلاک ثبتی امروزه مرزها و موقعیت ملک بر روی زمین تعیین می شود یا در واقع کار جانمایی ملک […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک انجام می شود که برای انجام این کار باید با توجه آدرس دقیق ملک که اسناد و مدارک دقیقی از آن ها در دسترس نیست استعلام نقشه ثبتی محدوده ملک گرفته می شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان آدرس ملک که حاصل آن […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که از طریق موقعیت ملک و آدرس دقیق ملک و استعلام نقشه ثبتی آن با توجه به آدرس ملک انجام می شود تعیین شده و این پلاک ثبتی ملک که منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است که یکی از […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی در تهران - جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است و با این پلاک ثبتی ملک می توان مرزها و حدود اربعه ملک و هم چنین موقعیت یک ملک یا زمین را بر روی کره زمین مشخص کرد و از […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک که از طریق تهیه نقشه ثبتی انجام می شود و این نقشه های ثبتی نقشه ای است که املاک را بر اساس پلاک ثبتی یک محدوده نمایش می دهد و یک نوع ز نقشه قدیمی است و برای استعلام پلاک ثبتی یک ملک نیز باید […]

بیشتر بخوانید
جستجوی پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

جستجوی پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

جستجوی پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) در تهران که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و این پلاک ثبتی ملک در سند های مالکیت درج شده و این پلاک ها در طرح اصلاح اراضی به هر ملک تعلق گرفت و مرز های ملک را تعیین می کند و امروزه از […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و امروزه با استفاده از این پلاک ثبتی موقعیت املاک را بر روی زمین مشخص کرده و مرزهای ملک نیز تعیین می شود اما برای پیدا کردن پلاک ثبتی باید موقعیت ملک […]

بیشتر بخوانید