پیاده سازی چهار گوشه

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند برای تعیین مختصات دقیق چهار گوشه ملک می باشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاکی که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند در […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک زمانی انجام میشود که حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص نباشد و ملک حدود اربعه نا مشخصی داشته باشد در این صورت می بایست با روش هایی جانمایی ملک بر روی زمین انجام شود و حدود اربعه ملک مشخص شود که این کار از عهده فردی متخصص بر […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تثبیت حدود ملک بر روی زمین انجام می شود و میخکوبی چهارگوشه ملک قبل از انجام ساخت و ساز انجام می شود هم چنین برای حفاظت از حدود ملک و اراضی نیز میبایست چهارگوشه ملک میخکوبی گردد و بر روی زمین تثبیت گردد […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و این عملیات برای اخذ سند تک برگ و همچنین قبل از انجام ساخت و ساز ضروری است و پیاده سازی باید اصولی انجام شود تا در نتیجه در آینده مشکلی برای مالک پیش نیاید زیرا پیاده […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام جهت تثبیت موقعیت دقیق ملک انجام می شود و مالک برای اینکه در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد و یا ملکی را دارد که سند آن قدیمی می باشد و می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سندتک برگ دریافت کند،برای […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین به منظور تثبیت حدود ملک انجام میشود در صورتی که موقعیت دقیق حدود مرز های ملک مشخص نباشد ممکن است املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کنند و در این صورت مالک دچار اختلافات ملکی می شود پس برای جلوگیری از تجاوز به حریم و حدود ملک […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند روی زمین به جهت تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک انجام می شود.بهتر است قبل از ایجاد اختلافات ملکی و تجاوز به حریم ملک، حدود مرزهای ملک مشخص و تثبیت شود و برای اینکار باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص است باید انجام شود تا بسیاری از مشکلاتی که مربوط به ملک که به دلیل پیاده سازی و میخ کوبی غیر اصولی به وجود می آید، پیش نیاید با میخ کوبی موقعیت دقیق ملک روی زمین تثبیت می شود و افراد غیر متخصص از […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند و فاقد دیوارکشی اند با دقت بالایی میبایست انجام شود تا بسیاری از مشکلاتی که به دلیل عدم پیاده سازی اصولی در آینده برای بسیاری از مالکین پیش می آید، رخ ندهد. پیاده سازی ملک بدون مرز مشخص با جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر است و […]

بیشتر بخوانید