پیاده سازی چهار گوشه

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تثبیت حدود ملک بر روی زمین انجام می شود و میخکوبی چهارگوشه ملک قبل از انجام ساخت و ساز انجام می شود هم چنین برای حفاظت از حدود ملک و اراضی نیز میبایست چهارگوشه ملک میخکوبی گردد و بر روی زمین تثبیت گردد […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و این عملیات برای اخذ سند تک برگ و همچنین قبل از انجام ساخت و ساز ضروری است و پیاده سازی باید اصولی انجام شود تا در نتیجه در آینده مشکلی برای مالک پیش نیاید زیرا پیاده […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام جهت تثبیت موقعیت دقیق ملک انجام می شود و مالک برای اینکه در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد و یا ملکی را دارد که سند آن قدیمی می باشد و می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سندتک برگ دریافت کند،برای […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین به منظور تثبیت حدود ملک انجام میشود در صورتی که موقعیت دقیق حدود مرز های ملک مشخص نباشد ممکن است املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کنند و در این صورت مالک دچار اختلافات ملکی می شود پس برای جلوگیری از تجاوز به حریم و حدود ملک […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند

پیاده کردن مختصات یو تی ام ملک و میخکوبی سند روی زمین به جهت تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک انجام می شود.بهتر است قبل از ایجاد اختلافات ملکی و تجاوز به حریم ملک، حدود مرزهای ملک مشخص و تثبیت شود و برای اینکار باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود. […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص است باید انجام شود تا بسیاری از مشکلاتی که مربوط به ملک که به دلیل پیاده سازی و میخ کوبی غیر اصولی به وجود می آید، پیش نیاید با میخ کوبی موقعیت دقیق ملک روی زمین تثبیت می شود و افراد غیر متخصص از […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند

پیاده سازی چهار گوشه املاکی که مرز مشخصی ندارند و فاقد دیوارکشی اند با دقت بالایی میبایست انجام شود تا بسیاری از مشکلاتی که به دلیل عدم پیاده سازی اصولی در آینده برای بسیاری از مالکین پیش می آید، رخ ندهد. پیاده سازی ملک بدون مرز مشخص با جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر است و […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز در واقع تثبیت و میخ کوبی موقعیت دقیق ملک است که بایستی حتما قبل از ساخت ملک انجام شود تا ساختمان روی موقعیت دقیق تحت تصرف مالک ساخته شود که در آینده مالک دچار دعواهای حقوقی و هدر رفتن زمان و هزینه نشود زیرا ممکن […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران باعث تعیین مختصات دقیق ملک خواهد شد و برای انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک، مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه کند و کارشناس برای پیاده سازی چهار گوشه ملک مختصات یو تی ام گوشه های ملک را برداشت می کند. انجام پیاده سازی […]

بیشتر بخوانید