پیش تفکیک اپارتمان

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک انجام معامله پیش خرید و پیش فروش زمانی انجام می شود که سازنده تعدادی ازواحدها رابرای پیش فروش گذاشته باشد دراین صورت چون آپارتمان هنوز به صورت کامل ساخته نشده است خریدار و فروشنده برای اینکه بتوانند معامله مطمئن داشته باشند بهتر است برای واحدهای پیش فروشی نقشه پیش تفکیک تهیه شود. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری به این دلیل انجام می شود تا مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحدهای آپارتمان به دست آید پیش تفکیک عملیاتی کاملا تخصصی است و زمانی نیاز به انجام آن احساس می شود که افراد قصد انجام معامله پیش خرید یا همان پیش فروش واحد […]

بیشتر بخوانید
پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری با این هدف و منظور انجام می شد که مساحت دقیق واحد آپارتمان به دست آید بنابراین اگر قصد پیش خرید واحد های آپارتمان برج ها را دارید حتما به یک کارشناس رسمی دادگستری که متخصص در انجام پیش تفکیک است، مراجعه نمایید زیرا پیش […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش خریدمطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که می خواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای نقشه مجزا هر واحد به این دلیل صورت خواهد گرفت که مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل گردد و در واقع هدف اصلی پیش تفکیک این است که معامله با اطمینان انجام شود و درصورت مشخص بودن متراژ و مساحت دقیق هر واحد هیچ یک از طرفین معامله ضرر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد قبل از ساخت بنا در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه میشود که موقعیت دقیق و مساحت واحد ها مشخص شود. تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت هر واحد نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد است که می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی نقشه پیش تفکیک را تهیه کرد. زمانی نیاز به پیش تفکیک پیدا خواهید کرد که بخواهید به متراز دقیق هر واحد برای انجام معامله واحد های آپارتمان قبل از تکمیل […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن به طور داوطلبانه می بایست توسط خریدار و فروشنده با مراجعه به متخصص صورت می گیرد.پیش فروش برای انجام معامله املاک و قبل از تکمیل ساخت و ساز به فروش خواهد رسید که با انجام پیش تفکیک متراژ و مساحت دقیق هر واحد آپارتمان برای انجام معامله پیش […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج به این منظور انجام می گیرد که متراژ و مساحت واقعی و دقیق هر واحد از آپارتمان به دست آید در واقع بدون تهیه نقشه پیش تفکیک معامله با مساحت غیر دقیق انجام میشود که این به ضرر فروشنده یا خریدار تمام شود. زیرا پیش فروش […]

بیشتر بخوانید