کنترل بر و کف

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد و کنترل بر و کف پیش از گودبرداری انجام میشود تا در نتیجه شهرداری پروفیل گذر ها را ارائه دهد و همچنین این عملیات بعد از اینکه گودبرداری انجام شد نیز اجرا میشود در نتیجه این مسئله به خوبی کنترل شود و برای […]

بیشتر بخوانید