آموزش تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری به یک سری از موارد بستگی دارد و برای املاک مختلف متفاوت می ۹باشد.به طور مثال مساحت ملک در هزینه تهیه نقشه یو تی ام تاثیر گذار میباشد به طبع زمان و کاری که کارشناس برای ملک با متراژ ۳۰۰۰ متر مربع انجام میدهد […]

بیشتر بخوانید
آموزش تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

آموزش تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

آموزش تهیه نقشه یو تی ام برای ملک که به منظور تعیین موقعیت یک ملک بر روی زمین انجام می شود و به دلیل سیستمی شدن تمامی ارگان ها این نقشه یو تی ام یکی از مهم ترین مدارک برای ملک است و باید برای مراجعه به سازمان ها و ار گان های دولتی حتما […]

بیشتر بخوانید