اثبات مالکیت برای املاک بدون سند

اثبات مالکیت برای املاک بدون سند

اثبات مالکیت برای املاک بدون سند

اثبات مالکیت برای املاک بدون سند کار ممکن می باشد و باید مواردی را به دادگاه ارائه داده شود تا این موضوع ثابت شود.ازجمله این موارد می تواند شهادت شهود باشد و اگر ملک در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد سند رسمی نیز نخواهد داشت و اگر اختلافی بر سر این ملک به وجود […]

بیشتر بخوانید