اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت یکی از مراحل ابتدایی ساخت و ساز است و برای این که این مرحله اصولی انجام شود شهرداری دستور تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی را می دهد و برای تهیه این نقشه حتما باید به یک فرد دارای صلاحیت کافی مراجعه گردد تا […]

بیشتر بخوانید