اجرای بر و کف

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت یکی از مراحل ابتدایی ساخت و ساز است و برای این که این مرحله اصولی انجام شود شهرداری دستور تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی را می دهد و برای تهیه این نقشه حتما باید به یک فرد دارای صلاحیت کافی مراجعه گردد تا […]

بیشتر بخوانید
اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک به این صورت می باشد که اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ درسند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد.مالک یا سازنده باید حتما به این موضوع توجه داشته باشد زیرا وقتی مهندس نقشه بردار نظام […]

بیشتر بخوانید