اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت به منظور تعیین موقعیت دقیق وضع موجود ملک جهت ساخت و ساز در ملک می باشد و اگر اختلافی در مساحت سندی با مساحت وضع موجود،وجود داشته باشد مالک با تهیه نقشه یو تی ام به این اختلافات مساحتی پی خواهد برد و باید این اختلافات […]

بیشتر بخوانید
اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام در واقع پس از رعایت و اجرای طرح شهرداری برای ملک ضروری خواهد شد زیرا در آن صورت مساحت ملک در اثر اعمال طرح تغییر خواهد کرد بنابراین سند ملک دچار تغییر خواهد شد و برای تهیه سند جدید برای ملک می بایست نقشه یو […]

بیشتر بخوانید