اجرای طرح های شهرداری

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

اجرای طرح های شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام در واقع پس از رعایت و اجرای طرح شهرداری برای ملک ضروری خواهد شد زیرا در آن صورت مساحت ملک در اثر اعمال طرح تغییر خواهد کرد بنابراین سند ملک دچار تغییر خواهد شد و برای تهیه سند جدید برای ملک می بایست نقشه یو […]

بیشتر بخوانید