اخذ اسناد تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ اسناد تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ اسناد تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ اسناد تک برگی با این هدف انجام می شود که اطلاعات فنی ملک همانند ابعاد و مساحت وضع موجود و همچنین موقعیت مکانی ملک با مختصات منحصر به فرد معلوم گردد و تهیه نقشه یو تی ام برای امور ثبتی و سندی حتما باید به یک فرد متخصص […]

بیشتر بخوانید