اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود و نقشه یو تی ام که از عرصه ملک باید به عنوان مدرک فراهم شود نقشه یو تی ام با دقت بالا و فرمت استاندارد میباشد که تنها با مهر و امضای یک فرد متخصص و با صلاحیتی […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام و مشخص شدن موقعیت دقیق ملک مالک با نقشه  یو تی ام که توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شده است به اداره ثبت مراجعه کرده و با این مدرک سند […]

بیشتر بخوانید