اخذ سند تک برگ برای املاک

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ باید با مراجعه به اداره ثبت اسناد انجام شود تا در نتیجه سند تصحیح گردد در صورتی ک وضع موجود با سند همخوانی نداشته باشند و سند تصحیح نشود در نتیجه در آینده مشکلاتی برای مالک پیش می آید. پس در صورتی که ابعاد و مساحت وضع موجود […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود و نقشه یو تی ام که از عرصه ملک باید به عنوان مدرک فراهم شود نقشه یو تی ام با دقت بالا و فرمت استاندارد میباشد که تنها با مهر و امضای یک فرد متخصص و با صلاحیتی […]

بیشتر بخوانید
درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ توسط مالک از اداره ثبت انجام می شود در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید به اداره ثبت درخواستی به منظور اخذ سند تک برگ ارائه دهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ نیز مالک را موظف به […]

بیشتر بخوانید
هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ بستگی به متراژ و مساحت ملک و همچنین نقشه ثبتی تهیه شده برای انجام جانمایی پلاک ثبتی دارد و هر چه متراژ ملک بیشتر باشد هزینه های انجام جانمایی آن نیز بیشتر خواهد شد و جانمایی پلاک ثبتی به این منظور انجام می شود که موقعیت و […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه

اخذ سند تک برگ برای املاک قولنامه با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود و با تهیه نقشه یو تی ام و مشخص شدن موقعیت دقیق ملک مالک با نقشه  یو تی ام که توسط کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شده است به اداره ثبت مراجعه کرده و با این مدرک سند […]

بیشتر بخوانید