اخذ سند تک برگ

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM که به عنوان یک مدرک میبایست تهیه گردد با تهیه این نقشه ابعاد، مساحت و موقعیت مکانی ملک با مختصات منحصر به فرد به دست می آید و در نتیجه سند تک برگ با توجه به این اطلاعات صادر خواهد شد. برای این که […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک با تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت ملک می باشند و در املاکی که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت می باشد باید نقشه یو تی ام تهیه شود […]

بیشتر بخوانید