استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری که اصطلاحا به آن عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی نیز گفته می شود. این عملیات وقتی لازم می شود که مالک به سند ملک و پلاک ثبتی ملک دسترسی نداشته باشد  سند به دلایلی گمشده باشد در اینصورت مالک می تواند درخواست سند المثنی دهد. و در نتیجه […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران با توجه به موقعیت ملک و یک مختصات از موقعیت ملک انجام می شود و بر اساس موقعیت تعریف شده استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان موقعیت پلاک ثبتی ملک تعیین می شود و […]

بیشتر بخوانید