استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک انجام می شود که برای انجام این کار باید با توجه آدرس دقیق ملک که اسناد و مدارک دقیقی از آن ها در دسترس نیست استعلام نقشه ثبتی محدوده ملک گرفته می شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان آدرس ملک که حاصل آن […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و امروزه با استفاده از این پلاک ثبتی موقعیت املاک را بر روی زمین مشخص کرده و مرزهای ملک نیز تعیین می شود اما برای پیدا کردن پلاک ثبتی باید موقعیت ملک […]

بیشتر بخوانید