استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری که اصطلاحا به آن عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی نیز گفته می شود. این عملیات وقتی لازم می شود که مالک به سند ملک و پلاک ثبتی ملک دسترسی نداشته باشد  سند به دلایلی گمشده باشد در اینصورت مالک می تواند درخواست سند المثنی دهد. و در نتیجه […]

بیشتر بخوانید