استعلام پلاک ثبتی در تهران

استعلام پلاک ثبتی در تهران - جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است و با این پلاک ثبتی ملک می توان مرزها و حدود اربعه ملک و هم چنین موقعیت یک ملک یا زمین را بر روی کره زمین مشخص کرد و از […]

بیشتر بخوانید