استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس ملک انجام می شود که برای انجام این کار باید با توجه آدرس دقیق ملک که اسناد و مدارک دقیقی از آن ها در دسترس نیست استعلام نقشه ثبتی محدوده ملک گرفته می شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان آدرس ملک که حاصل آن […]

بیشتر بخوانید