استعلام پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری که اصطلاحا به آن عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی نیز گفته می شود. این عملیات وقتی لازم می شود که مالک به سند ملک و پلاک ثبتی ملک دسترسی نداشته باشد  سند به دلایلی گمشده باشد در اینصورت مالک می تواند درخواست سند المثنی دهد. و در نتیجه […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) در تهران با توجه به موقعیت ملک و یک مختصات از موقعیت ملک انجام می شود و بر اساس موقعیت تعریف شده استعلام نقشه ثبتی ملک گرفته می شود و با تهیه این نقشه و با توجه به همان موقعیت پلاک ثبتی ملک تعیین می شود و […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی در تهران - جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی

استعلام پلاک ثبتی در تهران – جانمایی پلاک ثبتی که این پلاک ثبتی منظور پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است و با این پلاک ثبتی ملک می توان مرزها و حدود اربعه ملک و هم چنین موقعیت یک ملک یا زمین را بر روی کره زمین مشخص کرد و از […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک

استعلام پلاک ثبتی ( پلاک اصلی و فرعی ) ملک که از طریق تهیه نقشه ثبتی انجام می شود و این نقشه های ثبتی نقشه ای است که املاک را بر اساس پلاک ثبتی یک محدوده نمایش می دهد و یک نوع ز نقشه قدیمی است و برای استعلام پلاک ثبتی یک ملک نیز باید […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران

استعلام پلاک ثبتی ( اصلی و فرعی ) ملک در تهران که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و امروزه با استفاده از این پلاک ثبتی موقعیت املاک را بر روی زمین مشخص کرده و مرزهای ملک نیز تعیین می شود اما برای پیدا کردن پلاک ثبتی باید موقعیت ملک […]

بیشتر بخوانید