انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.در واقع انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک به این منظور انجام می شود که قبل از انجام معامله یک ملک، تمام ویژگیهای ملک مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود مشکلی در ملک خریدار قبل از […]

بیشتر بخوانید
انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس و متخصص این کار یعنی کارشناس رسمی دادگستری ممکن است با انجام این استعلام تمامی دیتا های مربوط به وضعیت ملک حاصل می شود و در نتیجه با آگاهی کامل می توان معامله را انجام داد و از انجام معامله متضرر شد. انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط […]

بیشتر بخوانید