انجام افراز و تفکیک زمین ها

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران توسط فرد متخصصی همچون کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است. افراز و تفکیک همان تقسیم اراضی است که هر یک به منظور تقسیم اراضی به نوعی انجام میگیرد و به امور این دو عملیات به منظور تقسیم اراضی، از طریق دادگاه ها و یا اداره ثبت اسناد […]

بیشتر بخوانید