انجام امور وکالتی اخذ سند

انجام امور وکالتی اخذ سند تک برگ توسط کارشناس

انجام امور وکالتی اخذ سند تک برگ توسط کارشناس

انجام امور وکالتی اخذ سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی سپرد در واقع این متخصص می تواند وکالت کلیه امور اخذ سند تک برگ را بر عهده بگیرد تا زمانی که سند تک برگ برای ملک صادر گردد این متخصص به کلیه امور ثبتی و اداری آگاه است […]

بیشتر بخوانید