انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت خواهد گرفت. با تحدید حدود ثبتی، حدود و موقعیت دقیق ملک تعیین خواهد شد و سپس تثبیت خواهد شد. به دلایل مختلف از جمله اخذ سند تک برگ ممکن است مالک نیاز به انجام تحدید حدود ثبتی پیدا کند. اینکار با استفاده از پلاک ثبتی انجام […]

بیشتر بخوانید