انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می گیرد و عکس های هوایی به عکس هایی گفته می شود که از ارتفاع بالا با دوربین های عکس برداری و یا توسط ماهواره ها از عوارض روی زمین تهیه می شود. تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل در حوضه ی ساختمان کاری تخصصی و دشوار است .پس باید برای تنظیم دادخواست تامین دلیل در حوضه ی ساختمان از کار شناسان رسمی دادگستری نقشه برداری کمک گرفته می شود. افراد برای حفظ اسنادی که در آینده می توان از آن به عنوان دلیل در […]

بیشتر بخوانید