انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس های هوایی قدیمی به صورت دقیق

انجام تفسیر عکس های هوایی قدیمی به صورت دقیق با این هدف انجام می شود که به طور دقیق و کارشناسانه عکس های هوایی قدیمی بررسی شوند و اطلاعات مورد نیاز از آن استخراج گردد و در نتیجه از این اطلاعات به عنوان مدرک و یا تامین دلیل می توان استفاده کرد و به سازمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی

تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی

تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری که پس از تفسیر عکس های هوایی فراهم می گردد و این گزارش شامل نتیجه گیری تفسیر عکس های هوایی می باشد و تفسیر عکس های هوایی ممکن است به دلیل جانمایی ملک انجام شود و همچنین ممکن است بعنوان یک تامین دلیل برای حل […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات بر سر حدود ملک مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع اگر اختلافاتی بر سر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای این که اختلافات آن ها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای اینکار از تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزهای ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزهای ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرزهای ملک بدین معنی است که در این روش مالک از وجود دیوار کشی یا اثاری مبنی بر وجود مرزهای ملک در سال های گذشته اطمینان دارد که با تهیه عکس های هوایی و تفسیر آن ها مرزهای ملک تعیین می شود و در نهایت بعد از […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک به این منظور انجام می شود که ملکی که به اصطلاح گم شده است یعنی حدود ملک برای مالک نامعلوم است پیدا شود و سپس مالک بتواند مرز ملک را تثبیت کند و برای آن سند تک برگ بگیرد تا موقعیت ملک در اداره ثبت اسناد […]

بیشتر بخوانید