انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک به این منظور انجام می شود که ملکی که به اصطلاح گم شده است یعنی حدود ملک برای مالک نامعلوم است پیدا شود و سپس مالک بتواند مرز ملک را تثبیت کند و برای آن سند تک برگ بگیرد تا موقعیت ملک در اداره ثبت اسناد […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا از جمله کارهایی است که می توان با استفاده از این عکس ها انجام داد و از این عکس ها اطلاعات ارزشمندی را استخراج کرد. یک مثال بارز برای کاربرد عدم وجود بنا مثلا وقتی که باید ثابت شود ملک مجاور به ملک شما تجاوز کرده […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران به منظور تعیین آدرس ملک روی زمین صورت می گیرد. با تفسیر عکس های هوایی می توان به اطلاعات با ارزشی درباره امور مختلف به دست آورد. و همچنین می توان با بررسی چند دوره از عکس های هوایی گذشته حدود ملک را با تفسیر […]

بیشتر بخوانید